Mời thầu mua sắm thiết bị tin học

Cục Hải quan tỉnh An Giang mời thầu "Mua sắm thiết bị tin học".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học của Cục Hải quan tỉnh An Giang năm 2015.

- Tên dự án: Mua sắm thiết bị tin học của Cục Hải quan tỉnh An Giang năm 2015.

- Nguồn vốn: Kinh phí hoạt động của ngành năm 2015.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 07 tháng 7 năm 2015 đến  ngày 14 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Số 30 Phan Đình Phùng, phường B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Điện thoại: 0763 869670; Fax: 0763 867055.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 09 giờ, ngày 14 tháng 7 năm 2015 tại phòng Tài vụ - Quản trị, Cục Hải quan tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 30 Phan Đình Phùng, phường B, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

(eFinance)