Mời thầu mua sắm thiết bị tin học năm 2015

Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng mời thầu Mua sắm thiết bị tin học năm 2015.

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 04/5/2015 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 11/5/2015 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng; Địa chỉ: Tổ 11 - Phường Ngọc Xuân - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng (Điện thoại: 0263.852551, Fax 0263.852595).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 08 giờ 30 phút ngày 11/5/2015 tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng; Địa chỉ: Tổ 11 - Phường Ngọc Xuân - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng.

(eFinance)