Mời thầu mua sắm thiết bị văn phòng Chi cục Thuế thị xã Phúc Yên

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc mời thầu "Mua sắm thiết bị văn phòng Chi cục Thuế thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng Chi cục Thuế thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tên dự án: Mua sắm thiết bị văn phòng Chi cục Thuế thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nguồn vốn: NS địa phương hỗ trợ.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 7 giờ 30 ngày 19/03/2015 đến trước 7 giờ 30 ngày 26/03/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Số 42, Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 7 giờ 30 phút ngày 26/03/2015 (trong giờ hành chính), tại địa điểm như trên.

(eFinance)