Mời thầu mua sắm ti vi, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị mời thầu "Mua sắm ti vi, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ trang bị cho Văn phòng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị và Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

- Tên gói thầu: Mua sắm ti vi, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ trang bị cho Văn phòng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị và Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh.

- Tên dự án: Mua sắm tập trung tài sản tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị năm 2014.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08 giờ 00 ngày 06/10/2014 đến trước 14 giờ 00 ngày 13/10/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Đường Hùng Vương - Phường Đông Lương - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3855283. Fax: 053.3858996.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất trước 14 giờ 00, ngày 13 tháng 10 năm 2014, tại địa chỉ: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, 260 Đường Hùng Vương - Phường Đông Lương - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.

(eFinance)