Mời thầu mua sắm tổng đài điện thoại

Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mời thầu "Mua sắm tổng đài điện thoại".

- Tên Bên mời thầu: Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên gói thầu: Mua sắm tổng đài điện thoại của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên dự án: Mua sắm tổng đài điện thoại của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2014 từ nguồn thu sự nghiệp của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 28 tháng 8 năm 2014 đến ngày 08 tháng 9 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Vụ Tài vụ Quản trị - UBCKNN số 164 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội; điện thoại 04-39347874, Fax 04-39264869.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 10 giờ, ngày 08 tháng 9 năm 2014 tại Vụ Tài vụ Quản trị - UBCKNN số 164 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

(eFinance)