Mời thầu mua sắm trang bị đồ gỗ năm 2015

Cục Thuế tỉnh Bến Tre mời thầu "Mua sắm trang bị đồ gỗ năm 2015 (bàn làm việc, bộ bàn tiếp khách)".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

- Tên gói thầu: Mua sắm trang bị đồ gỗ năm 2015 (bàn làm việc, bộ bàn tiếp khách).

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế cấp theo kế hoạch.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu mời chào hàng: từ 8 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2015 đến trước 8 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2015 ( trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành hồ sơ chào hàng cạnh tranh: Công ty TNHH tư vấn Kiến trúc Đầu tư Xây dựng Nhà Xinh, số 192K Khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0753.836555; Fax: 0753.561209.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre, số 615B Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre - Phòng Hành chính Quản Trị - Tài vụ - Ấn chỉ.

- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2015.

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2015 tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre, số 615B Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Cục Thuế tỉnh Bến Tre kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)