Mời thầu mua sắm trang thiết bị tin học và công nghệ thông tin

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang mời thầu "Mua sắm trang thiết bị tin học và công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị tin học và công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2014.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

+ Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 13/10/2014 đến 9 giờ 00 phút ngày 20/10/2014 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Hà giang; Địa chỉ: Tổ 8 - Phường Nguyễn Trãi - thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang (Điện thoại: 02193.860689, Fax 02193.866637).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút ngày 20/10/2014 tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang; Địa chỉ: Tổ 8 - Phường Nguyễn Trãi - thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang.

(eFinance)