Mời thầu mua sắm, triển khai chương trình Quản lý văn bản và điều hành

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Mua sắm, triển khai chương trình Quản lý văn bản và điều hành".

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Mua sắm, triển khai chương trình Quản lý văn bản và điều hành cho Bộ Tài chính và các hệ thống thuộc Bộ Tài chính.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ ngày 30/01/2015 đến trước 09 giờ ngày 25/02/2015.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ ngày 25/02/2015.

- Thời gian mở thầu: Hồ sơ đề xuất kỹ thuật sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 25/02/2015 tại trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng).     

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo đảm của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)