Mời thầu sản xuất phóng sự tuyên truyền về lĩnh vực Hải quan

Văn phòng Tổng cục Hải quan mời thầu "Sản xuất phóng sự tuyên truyền về lĩnh vực Hải quan".

- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tổng cục Hải quan.

- Tên gói thầu: Sản xuất phóng sự tuyên truyền về lĩnh vực Hải quan.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00, ngày 07 tháng 4 năm 2015 đến trước 09 giờ 00, ngày 17 tháng 4 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài vụ - Quản trị, Văn Phòng Tổng cục Hải quan, Tầng 1 - Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại: 04.39440833/04.39440632.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài vụ - Quản trị, Văn Phòng Tổng cục Hải quan, Tầng 1 - Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 17 tháng 4 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

+ Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30, ngày 17 tháng 4 năm 2015, tại Phòng Tài vụ - Quản trị, Văn Phòng Tổng cục Hải quan, Tầng 1 - Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)