Mời thầu sửa chữa, bảo dưỡng tàu HQ-18, HQ-61, canô HQ X-01, HQ X-07

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời thầu "Sửa chữa, bảo dưỡng tàu HQ-18, HQ-61, canô HQ X-01, HQ X-07".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

- Tên gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng tàu HQ-18, HQ-61, canô HQ X-01, HQ X-07 tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh năm 2015.

- Nguồn vốn: Vốn ngành Hải quan.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ ngày 29/6/2015 (trong giờ hành chính) đến trước 9h00’ ngày 15/7/2015.

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài vụ Quản trị - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ: số 5 - Bến Đoan - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại liên lạc: 033.3824137; Fax: 033.3824137.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn).

- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- Loại tiền sử dụng là Việt Nam đồng.

- Hình thức bảo đảm: bằng thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp phát hành hoặc bằng tiền mặt.

- Địa chỉ nhận HSDT và bảo đảm dự thầu: Phòng Tài vụ Quản trị - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ: số 5 - Bến Đoan - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại liên lạc: 033.3824137; Fax: 033.3824137.

- Thời hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu và đảm bảo dự thầu: trước 9 giờ 00 phút ngày 15/7/2015.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2015, tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ: số 5 - Bến Đoan - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)