Mời thầu sửa chữa máy soi hành lý tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh mời thầu "Sửa chữa máy soi hành lý tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài".

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu, cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: Sửa chữa máy soi hành lý tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài.

- Nguồn vốn: Vốn ngành Hải quan.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian đăng chào thầu: Từ 26/5/2015 trên Báo đấu Thầu; trên Website Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh; Cổng Thông tin Bộ Tài chính.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 01/6/2015 đến 15 giờ 00 phút ngày 05/6/2015.

+ Hạn cuối nộp Hồ sơ đề xuất: chậm nhất trước 15 giờ 30 phút ngày 05/6/2015.

- Đóng thầu: 15 giờ 30 phút ngày 05/6/2015.

- Mở thầu: 16 giờ 00 phút ngày 05/6/2015.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu, nhận hồ sơ đề xuất: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Địa chỉ: Số 435, đường 30/4 - Phường 1 - thành phố Tây Ninh  - tỉnh Tây Ninh.

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

(eFinance)