Mời thầu thay thế một phần thiết bị thuộc hệ thống lưu điện

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Thay thế một phần thiết bị thuộc hệ thống lưu điện tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính".

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: “Thay thế một phần thiết bị thuộc hệ thống lưu điện tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính”.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ ngày 15/08/2014 đến trước 09 giờ ngày 08/9/2014.

- Địa điểm bán HSMT: Phòng 211, tòa nhà Bộ Tài chính, Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT): Trụ sở Bộ Tài chính, Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Thời gian nhận HSDT: Từ 08 giờ ngày 15/08/2014 đến trước 09 giờ ngày 08/9/2014.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 08/9/2014.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Giá trị bảo đảm dự thầu: 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng chẵn).

+ Đồng tiền bảo đảm dự thầu: Việt Nam Đồng (VNĐ).

+ Hình thức bảo đảm: Đặt cọc tiền mặt hoặc bảo lãnh của Ngân hàng/tổ chức tài chính.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 08/9/2014 tại Trụ sở Bộ Tài chính số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Cục Tin học và Thống kê tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)