Mời thầu thi công lắp đặt, bố trí vách ngăn, hệ thống điện, mạng phòng làm việc cho các đội nghiệp vụ

Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan mời thầu Thi công lắp đặt, bố trí vách ngăn, hệ thống điện, mạng phòng làm việc cho các đội nghiệp vụ...

- Tên Bên mời thầu: Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.

- Tên gói thầu: Thi công lắp đặt, bố trí vách ngăn, hệ thống điện, mạng phòng làm việc cho các đội nghiệp vụ và trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp cho Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC từ ngày 10 tháng 12 năm 2014 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành HSYC: Cục Điều tra chống buôn lậu, tầng 17 trụ sở Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, điện thoại 0439440833 - số máy lẻ: 9842; Fax: 04.39440633.

- Hạn cuối nhận HSĐX: trước 09 giờ 00 phút ngày 17 tháng 12 năm 2014.

- HSĐX sẽ được mở vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 12 năm 2014 tại trụ sở Cục Điều tra chống buôn lậu theo địa chỉ trên.

Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSYC tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)