Mời thầu thi công xây dựng

Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh mời thầu thi công xây dựng (gói thầu dành cho nhà thầu cấp nhỏ và siêu nhỏ).

- Tên bên mời thầu: Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: số 02 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại/Fax: (08) 39.142.749.

- Mã số thuế: 0301780924.

1. Tên gói thầu: thi công xây dựng (gói thầu dành cho nhà thầu cấp nhỏ và siêu nhỏ).

- Nội dung chính của gói thầu: thi công sơn sửa các hạng mục của trụ sở đã xuống cấp.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.

2. Tên dự án: Sơn sửa trụ sở Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00’ ngày 12/11/2015 đến trước 09 giờ ngày 19/11/2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: số 02 Hàm Nghi Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Phòng Tài vụ Quản trị).

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng) bằng hình thức: đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 19/11/2015.

11. Thời điểm mở thầu: từ 09 giờ ngày 19/11/2015 (ngay sau thời điểm đóng thầu).

(eFinance)