Mời thầu thi công xây dựng công trình

Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk mời thầu Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình.

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình.

- Tên dự án: Sửa chữa chống thấm, chống dột, làm lại mái nhà trụ sở làm việc Chi cục Hải quan Đà Lạt.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 10 tháng 8 năm 2015 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 8 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn).

- Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ phát hành: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk số 05 Nguyễn Tất Thành, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 05003.850.244, Fax: 05003.852.867.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 8 năm 2015 tại Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk số 05 Nguyễn Tất Thành, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

(eFinance)