Mời thầu thi công xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Hải đội 3

Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan mời thầu "Thi công xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Hải đội 3 tại thành phố Vũng Tàu".

- Tên Bên mời thầu: Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Hải đội 3 tại thành phố Vũng Tàu.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp cho Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán HSYC từ 08 giờ 00 phút ngày 07 tháng 11 năm 2014 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng Việt Nam. (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn). Nhà thầu nộp bảo lãnh dự thầu bằng tiền mặt tại địa điểm nêu trên hoặc nộp bảo lãnh dự thầu thông qua một Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, chậm nhất trước 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 19/11/2014.

- Địa điểm phát hành HSYC: Cục Điều tra chống buôn lậu, tầng 17 trụ sở Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, điện thoại 0439440833 - số máy lẻ: 9842; Fax: 04.39440633.

- Hạn cuối nhận HSĐX: trước 09 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11 năm 2014.

- HSĐX sẽ được mở vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 19 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở Cục Điều tra chống buôn lậu theo địa chỉ trên.

Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSYC tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)