Mời thầu thi công xây lắp nhà làm việc chính và các công trình phụ trợ

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh mời thầu Gói thầu số 5: Thi công xây lắp nhà làm việc chính và các công trình phụ trợ.

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 5 - Thi công xây lắp nhà làm việc chính và các công trình phụ trợ.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 9h00 ngày 14 tháng  8  năm 2015 đến trước 9h00 ngày 04 tháng  9 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh; Địa chỉ: Số 6 - Nguyễn Đăng Đạo - Phường Tiền An - TP.Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh; Điện thoại: 02413.822.350, Fax: 02413.824.507.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh địa chỉ: Số 6 - Nguyễn Đăng Đạo - Phường Tiền An - TP.Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh.

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 04 tháng 9 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn); Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng; Hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9h30 (giờ Việt Nam), ngày 04 tháng 9 năm 2015 tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Địa chỉ: Số 6 - Nguyễn Đăng Đạo - Tiền An - TP.Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh.

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)