Mời thầu Thí nghiệm sức chịu tải của cọc, siêu âm cọc

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh mời thầu "Thí nghiệm sức chịu tải của cọc, siêu âm cọc".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Thí nghiệm sức chịu tải của cọc, siêu âm cọc.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 04  tháng  8  năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 8 năm 2015 vào các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSMT: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản trị Tài vụ - phòng 7.1, tầng 7), số 63 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, TP.HCM; ĐT: 08.37702288; Fax: 08.37437743.

- Hạn cuối tiếp nhận HSDT: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 8 năm 2015 tại trụ sở Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Xây dựng cơ bản - phòng 7.2, tầng 7), số 63 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, TP.Hồ Chí Minh.

(eFinance)