Mời thầu Thiết kế xây dựng công trình

Cục Thuế thành phố Hà Nội mời thầu "Thiết kế xây dựng công trình".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

- Tên gói thầu: Thiết kế xây dựng công trình.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Đông Anh thành phố Hà Nội.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ, ngày 09 tháng 7 năm 2015 đến trước 09 giờ, ngày 29 tháng 7 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT:

+ Địa chỉ: 187 Giảng Võ - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội.

+ Điện thoại/ Fax/ E-mail: (04) 3 5143702.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản trị - Tài vụ, Cục Thuế TP Hà Nội, 187 Giảng Võ - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 29 tháng 7 năm 2015.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 (giờ Việt Nam ), ngày 29 tháng 7 năm 2015 tại: Cục Thuế TP Hà Nội: 187 Giảng Võ - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

Cục Thuế thành phố Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)