Mời thầu thuê cây cảnh tầng một trụ sở cơ quan TCHQ

Văn phòng Tổng cục Hải quan mời thầu "Thuê cây cảnh tầng một trụ sở cơ quan TCHQ".

- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tổng cục Hải quan.

- Tên gói thầu: Thuê cây cảnh tầng một trụ sở cơ quan TCHQ.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ 00, ngày 19 tháng 8 năm 2014 đến trước 9 giờ 00, ngày 26 tháng 8 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Tầng 1 - Phòng 101, Phòng Tài vụ - Quản trị, Văn Phòng Tổng cục Hải quan, lô E3, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 8 năm 2014.

(eFinance)