Mời thầu thuê dịch vụ hỗ trợ ứng dụng và vận hành hệ thống xử lý tập trung

Tổng cục Thuế tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu: “Thuê dịch vụ hỗ trợ ứng dụng và vận hành hệ thống xử lý tập trung” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Cục CNTT- Tổng cục Thuế và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 VND (Một triệu đồng chẵn) tại: Cục CNTT- Tổng cục Thuế; Tầng 9 Toà nhà số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 04. 37689679; Fax : 04.37689744.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 26/8/2014 đến trước 09 giờ ngày 16/9/2014 vào trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu bằng bảo lãnh của ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và phải được gửi đến Tổng cục Thuế chậm nhất trước 9h00, ngày 16/9/2014, khoản tiền bảo lãnh cụ thể như sau: 530.000.000 VND (Năm trăm ba mươi triệu đồng).

Thời gian đóng thầu: Đúng 9 giờ ngày 16/9/2014

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu tại Tổng cục Thuế, địa chỉ Tầng 9 toà nhà số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tổng cục Thuế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)