Mời thầu thuê tư vấn giám sát thi công

Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu “Thuê tư vấn giám sát thi công thực hiện dự án Triển khai rộng và duy trì hệ thống ứng dụng Quản lý thuế xử lý tập trung” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh của mỗi gói thầu với giá là 1.000.000 VND (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn) tại: Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế; Tầng 9 - Tòa nhà số 18 Tam Trinh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại:  04. 37689679     Fax : 04.37689744.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 14/8/2014 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Thời gian đóng thầu: Đúng 09h00, ngày 4/9/2014.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu tại Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế, địa chỉ Tầng 9, Tòa nhà số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cục Công nghệ thông tin kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)