Mời thầu trang bị hệ thống giá lưu trữ hồ sơ

Văn phòng Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu "Trang bị hệ thống giá lưu trữ hồ sơ".

- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tổng cục Hải quan.

- Điện thoại/Fax: 04.39 440 833-ext 8112/04. 39 440 637.

- Tên gói thầu: Trang bị hệ thống giá lưu trữ hồ sơ cho Văn phòng Tổng cục Hải quan.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00, ngày 31 tháng 10 năm 2014 đến trước 09 giờ 00, ngày 10 tháng 11 năm 2014 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài vụ - Quản trị, Văn Phòng Tổng cục Hải quan, Tầng 1 - lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại/Fax/E-mail: 04.39 440 833-ext 8112/04. 39 440 637.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài vụ - Quản trị, Văn Phòng Tổng cục Hải quan, Tầng 1 - lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 10 tháng 11 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: bằng bảo lãnh của Ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc tiền mặt.

+ Đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam.

+ Số tiền: 60.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn).

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30, ngày 10 tháng 11 năm 2014, tại trụ sở Văn Phòng Tổng cục Hải quan, Tầng 1 - lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)