Mời thầu trang bị máy Scan cho Văn phòng Tổng cục Hải quan

Văn phòng Tổng cục Hải quan mời thầu Trang bị máy Scan cho Văn phòng TCHQ.

- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tổng cục Hải quan.

- Tên gói thầu: Trang bị máy Scan cho Văn phòng TCHQ.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ 00, ngày 06 tháng 02 năm 2015 đến trước 9 giờ 00, ngày 12 tháng 02 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Tầng 1 - Phòng 101, Phòng Tài vụ - Quản trị, Văn Phòng Tổng cục Hải quan, lô E3, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 02 năm 2015.

(eFinance)