Mời thầu Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất mời thầu "Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang".

- Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

- Tên gói thầu: Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ. Bao gồm: Nhà làm việc (xây lắp, điện, nước, chống sét, hệ thống điều hòa không khí); Nhà công vụ; nhà bảo vệ; Hàng rào; Hệ thống cấp thoát nước tổng thể; Hệ thống chiếu sáng tổng thể; Sân đường nội bộ.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 28/ 05/2015 đến trước 13 giờ 30 phút ngày 08/06/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất; Địa chỉ: L4 Lô 24, Đường Nguyễn Phúc Chu, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Điện thoại: 077.6255132; Fax: 077.6255123.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất; Địa chỉ:  L4 Lô 24, Đường Nguyễn Phúc Chu, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Thời điểm đóng thầu: Từ 13 giờ 30 phút ngày 08/06/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu chục triệu đồng), nhà thầu nộp bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất; Địa chỉ: Căn L4 Lô 24, Đường Nguyễn Phúc Chu, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút ngày 08 / 06 / 2015 Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất; Địa chỉ: L4 Lô 24, Đường Nguyễn Phúc Chu, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thống Nhất kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)