Mời thầu tư vấn giám sát lắp đặt hệ thống camera giám sát hải quan

Tổng cục Hải quan mời thầu "Tư vấn giám sát lắp đặt hệ thống camera giám sát hải quan tại cảng Tân Cảng Cát Lái".

- Tên Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

- ĐT liên hệ: 04 39440833, số máy lẻ 9403 hoặc 9410.

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát lắp đặt hệ thống camera giám sát hải quan tại cảng Tân Cảng Cát Lái thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSMT: Trong giờ hành chính, từ ngày 09 tháng 01 năm 2015 đến 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 01 năm 2015.

- Địa điểm bán HSMT: Vụ Tài vụ Quản trị - Tổng cục Hải quan.

+ Địa chỉ: Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

+ Số điện thoại: 04 39440833, số máy lẻ 9403 hoặc 9410.

+ Fax: 04 39440618.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Vụ Tài vụ Quản trị - Tổng cục Hải quan (Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 01 năm 2015.

- HSĐXKT sẽ được mở công khai vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 30 tháng 01 năm 2015 tại Vụ Tài vụ Quản trị - Tổng cục Hải quan (Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)