Mời thầu tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp số 01, 02, 03, 04

Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan mời thầu gói thầu số 09: Tư vấn Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 01, 02, 03, 04.

- Tên Bên mời thầu: Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 09 “Tư vấn Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 01, 02, 03, 04”.

- Tên dự án: Nâng cấp, xây dựng mới Ký túc xá và Trụ sở văn phòng Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan tại 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 12 năm 2014 đến trước 9 giờ 00, ngày 26 tháng 12 năm 2014 trong giờ hành chính.

Địa điểm bán HSMT: Phòng 08 nhà Hiệu bộ Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan tại B2/1A đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng 08 nhà Hiệu bộ Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan tại B2/1A đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 26 tháng 12 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: 11.000.000 đồng bằng bảo lãnh Ngân hàng hoặc tiền mặt.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 10 phút (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 12 năm 2014, tại nhà Hiệu bộ Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan tại B2/1A đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)