Mời thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Cục Thuế tỉnh Bình Định mời thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Tên Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Định.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hổ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT) từ: 08 giờ 30 ngày 13 tháng 10 năm 2015 đến trước 08 giờ 30 ngày 02 tháng 11 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Định. Số 236 đường Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: (056) 3822740; Fax: 056. 3818954; Email: ncthanh.bdi@gdt.gov.vn.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 02 tháng 11 năm 2015 (giờ Việt Nam).

- HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 02 tháng 11 năm 2015, tại phòng họp Tầng 3, Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Định, số 236 đường Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Cục Thuế tỉnh Bình Định kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT đến tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)