Mời thầu ung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Yên Mỹ

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên chuẩn bị tổ chức đấu thầu trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ cho thuê Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển.

HSMT được phát hành miễn phí. Thời gian phát hành HSMT từ ngày 16/12/2014 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 30/12/2014 (trong giờ làm việc hành chính).

Địa điểm phát hành HSMT: Tại phòng HCQT-TV-AC - Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, số 02 phố Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 0321.3863364.

Địa chỉ nhận HSDT: Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, số 02 phố Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 0321.3863364.

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 30/12/2014.

Bảo đảm dự thầu: 9.000.000 VNĐ (Chín triệu đồng chẵn), nhà thầu phải nộp bảo đảm dự thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

HSDT sẽ được mở rộng công khai vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 30/12/2014 tại Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, số 02 phố Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên kính mời đại diện các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)