Mời thầu vận chuyển gạo hỗ trợ trồng rừng cho huyện Mường Lát

Cục DTNN khu vực Thanh Hóa mời thầu "Vận chuyển gạo hỗ trợ trồng rừng cho huyện Mường Lát năm 2015".

- Tên Bên mời thầu: Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

- Tên gói thầu: Vận chuyển gạo hỗ trợ trồng rừng cho huyện Mường Lát năm 2015.

- Tên dự án: Dự án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số trồng rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ ngày 04/12/2014 đến 10h00 ngày 15/12/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá, Số 572, Đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Tại Văn thư Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá, Số 572, Đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa.

- Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 15/12/2014.

- Bảo đảm dự thầu: 29.328.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu, ba trăm hai mươi tám ngàn đồng).  

- HSDT sẽ được mở công khai vào 10h30, ngày 15/12/2014, tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)