Mời thầu xây dựng 03 dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu "Xây dựng 03 dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước".

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Xây dựng 03 dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

- Thông báo mời thầu: Từ ngày 09/6/2014 trên website đấu thầu, Báo Đấu thầu của Bộ Kế hoạch Đầu tư (03 kỳ liên tiếp), Website Bộ Tài chính.

- Phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 9h ngày 19/6/2014 đến trước 9h ngày 04/7/2014.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn).

- Nhận hồ sơ dự thầu: Trước 09 giờ ngày 04/7/2014.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 04/7/2014.

- Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 04/7/2014 tại Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu: 455.000.000 VNĐ (Bốn trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của ngân hàng hoặc nộp tiền mặt tại Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)