Mời thầu xây dựng đường và công trình thoát nước

Gói thầu: đường xã Ba, xã Tư, hạng mục nền, mặt đường và công trình thoát nước sẽ được Ban quản lý Các dự án Đầu tư Xây dựng huyện Ðông Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức đấu thầu rộng rãi trong tháng 7/2008.

Bán hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ 7 giờ 30 phút ngày 16/6 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/6/2008 trong giờ hành chính.

Ðịa điểm bán HSMT: Văn phòng Ban quản lý Các dự án Ðầu tư Xây dựng huyện Ðông Giang, thị trấn Prao, huyện Ðông Giang, tỉnh Quảng Nam. Ðiện thoại: 0510.898 528, fax: 0510.898 233.

Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu đồng)

Ðịa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Ban quản lý Các dự án Ðầu tư Xây dựng huyện Ðông Giang.

Ðóng thầu: 11 giờ 30 phút ngày 3/7/2008.

Bảo đảm dự thầu: 170.000.000 đồng (một trăm bảy mươi triệu đồng), hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ ngày 3/7/2008 tại Văn phòng Ban quản lý Các dự án Đầu tư Xây dựng huyện Ðông Giang, tỉnh Quảng Nam.

(THTC)