Mời thầu xây dựng mới Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hoài Nhơn

Cục Thuế tỉnh Bình Định mời thầu xây dựng mới "Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hoài Nhơn".

- Tên Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

- Tên gói thầu: Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ (bao gồm: Nhà làm việc 05 tầng; Nhà công vụ + Kho lưu trữ; Nhà xe nhân viên kết hợp sân cầu lông + bếp ăn; San nền; Đường giao thông nội bộ; Tường rào, cổng ngõ; Nhà bảo vệ; Nhà đặt máy phát điện; Nhà đặt máy bơm; Nhà để cho xe khách; Bể nước ngầm 60 m3; Hệ thống cấp điện và cấp thoát nước cho toàn công trình).

- Tên dự án: Xây dựng mới Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hoài Nhơn.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hổ trợ thanh toán xây dựng cơ bản của ngành Thuế.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT) từ 08 giờ 30 ngày 03 tháng 9 năm 2015 đến trước 08 giờ 30 ngày 15 tháng 9 năm 2015 (trong giờ hành chính, giờ Việt Nam).

- Địa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Định, số 236 đường Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: (056)3822740; Fax: (056)3818954; Email: pnhai.bdi@gdt.gov.vn.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 15 tháng 9 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu bằng đồng tiền Việt Nam, với số tiền là: 250.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam); Bảo đảm dự thầu thực hiện theo hình thức bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 9 năm 2015, tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Định, số 236 đường Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Cục Thuế tỉnh Bình Định kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT đến tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)