Mời thầu xây dựng phần mềm

Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu "Xây dựng phần mềm thuộc dự án Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin phục vụ triển khai cơ chế Hải quan một cửa quốc gia".

- Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê Hải quan.

- Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm thuộc dự án Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin phục vụ triển khai cơ chế Hải quan một cửa quốc gia.

- Nguồn vốn: Nguồn NSNN cấp cho Cục CNTT & Thống kê Hải quan.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): từ ngày 08/04/2015 đến trước 14h00 ngày 11/5/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSMT: Cục CNTT & Thống kê Hải quan, Tầng 5, Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Cục CNTT & Thống kê Hải quan, Tầng 5, Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 11/5/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng chẵn) bằng bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 14h30 ngày 11/5/2015 tại Cục CNTT & Thống kê Hải quan, địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bên mời thầu - Cục CNTT & Thống kê Hải quan kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)