Mời thầu xây dựng phần mềm quản lý báo cáo và đầu tư CNTT

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Xây dựng phần mềm quản lý báo cáo và đầu tư CNTT".

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý báo cáo và đầu tư CNTT.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian và địa điểm thực hiện các công việc đấu thầu:

∙ Thông báo mời thầu: Từ ngày 15/9/2014 trên Website đấu thầu, Báo đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (01 kỳ liên tiếp), Website Bộ Tài chính.

∙ Phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ ngày 18/9/2014 đến trước 09 giờ ngày 29/9/2014 Trụ sở Bộ Tài chính số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

∙ Nhận hồ sơ dự thầu: Trước 09 giờ 00 phút, ngày 29/9/2014.

∙ Đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 29/9/2014.

∙ Mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 29/9/2014.

∙ Địa điểm đóng, mở thầu: Trụ sở Bộ Tài chính số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

∙ Giá bán: 2.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Hai triệu đồng chẵn).

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 29/9/2014, tại trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.

Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính mời đại diện các nhà thầu nộp Hồ sơ mời thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)