Mời thầu xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu "Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên gói thầu: Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 07 tháng 07 năm 2014 đến trước 9 giờ ngày 24 tháng 07 năm 2014 ( trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Hành chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ). Số 179- đường Xuân Diệu - thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Điện thoại: 0393.857.028 - 0393.856.692, Fax: 0393.851.803 (Các nhà thầu phải xuất trình hồ sơ năng lực, kinh nghiệm; Giấy giới thiệu của nhà thầu và chứng minh nhân dân của người được giới thiệu đến mua hồ sơ mời thầu).

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành Chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Số 179 - đường Xuân Diệu - thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 24 tháng 07 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: 220.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 24 tháng 07 năm 2014.

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu trên.

(eFinance)