Mời thầu xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Cẩm Phả

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh mời thầu xây dựng "Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Cẩm Phả".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

- Tên gói thầu: Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi - Trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ, 00 phút, ngày 11/11/2014 đến trước 13 giờ 30 phút ngày 01/12/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;  điện thoại: 0333.811321;  fax: 0333.825074; địa chỉ: Số 423, đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh; điện thoại: 0333.811321;  fax: 0333.825074; địa chỉ: Số 423, đường Lê Thánh Tông, P. Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 phút, ngày  01/12/2014.

- Bảo đảm dự thầu: Số tiền là 400.000.000 đồng (bằng chữ: bốn trăm triệu đồng chẵn); Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của Ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút ngày 01/12/2014 tại trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)