Mua 2 năm dịch vụ bảo trì phần cứng, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Mua 2 năm dịch vụ bảo trì phần cứng, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật...".

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: ‘Mua 2 năm dịch vụ bảo trì phần cứng, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mức cao tại môi trường dự phòng và công cụ giám sát an toàn bảo mật hệ thống TABMIS’.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ ngày 26/06/2015 đến trước 09 giờ ngày 16/07/2015.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau).

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ ngày 16/07/2015.

- Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 16/07/2015 tại trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu: 480.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi triệu đồng).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo đảm của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)