Mua 400 bộ máy bơm nước chữa cháy nhập kho dự trữ quốc gia

(eFinance Online) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo kế hoạch gói thầu mua tổng số 400 bộ máy bơm nước chữa cháy nhập kho dự trữ quốc gia.

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

- Địa chỉ: số 291, ngõ 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại: 0437625634 - Fax: 08046969.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 439/QĐ-TCDT ngày 07/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 400 bộ máy bơm nước chữa cháy nhập kho dự trữ quốc gia.

3. Chủ đầu tư: Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhu cầu đăng tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu kể từ 13/6/2016. Thông tin cụ thể như sau:

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu, đã bao gồm thuế VAT

(tỷ đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

 

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

1

Gói thầu số 01: Mua 110 bộ máy bơm nước chữa cháy nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nội, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú.

20,46

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 6/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 180 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành).

2

Gói thầu số 02: Mua 100 bộ máy bơm nước chữa cháy nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Bắc Thái, Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Hà Nam Ninh.

18,6

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 6/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 180 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành).

3

Gói thầu số 03: Mua 105 bộ máy bơm nước chữa cháy nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Thanh Hóa,Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên.

19,53

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 6/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 180 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành).

4

Gói thầu số 04: Mua 85 bộ máy bơm nước chữa cháy nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Nam Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ.

15,81

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 6/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 180 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành).

(eFinance)