Mua 4.000 bộ nhà bạt cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia

(eFinance Online) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo kế hoạch gói thầu mua 4.000 bộ nhà bạt cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

- Địa chỉ: số 291, ngõ 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại: 0437625634 - Fax: 08046969.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 681/QĐ-TCDT ngày 22/8/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua 4.000 bộ nhà bạt cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia.

3. Chủ đầu tư: Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhu cầu đăng tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu kể từ 24/8/2016. Thông tin cụ thể như sau:

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

 

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

1

Gói thầu số 01: Mua 1.000 bộ nhà bạt cứu sinh loại 16,5m2 nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nội, Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thanh Hóa, Bình Trị Thiên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

14.349.400.000

NSNN

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 9/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 210 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành)

2

Gói thầu số 02: Mua 1.000 bộ nhà bạt cứu sinh loại 24,75m2 nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên.

17.966.000.000

 

NSNN

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 9/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 210 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành)

3

Gói thầu số 03: Mua 800 bộ nhà bạt cứu sinh loại 24,75m2 nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, Cửu Long, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ.

14.372.800.000

 

NSNN

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 9/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 210 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành)

4

Gói thầu số 04: mua 700 bộ nhà bạt cứu sinh loại 24,75m2 nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nội, Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc.

12.576.200.000

NSNN

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 9/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 210 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành)

5

Gói thầu số 05: mua 500 bộ nhà bạt cứu sinh loại 60m2 nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nội, Hà Bắc, Đông Bắc, Thanh Hóa, Nam Trung Bộ.

14.379.245.000

NSNN

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 9/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 210 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành)

(eFinance)