Mua bản quyền phần mềm diệt virus

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu Mua bản quyền phần mềm diệt virus (gia hạn License Antivirus Kaspersky) cho máy trạm của toàn ngành năm 2016 và 2017).

- Tên bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua bản quyền phần mềm diệt virus (gia hạn License Antivirus Kaspersky) cho máy trạm của toàn ngành năm 2016 và 2017).

- Nội dung chính của gói thầu: Mua bản quyền phần mềm diệt virus (gia hạn License Antivirus Kaspersky) cho máy trạm của toàn ngành năm 2016 và 2017).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua bản quyền phần mềm diệt virus (gia hạn License Antivirus Kaspersky) cho máy trạm của toàn ngành năm 2016 và 2017).

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08h00 ngày 29/4/2016 đến trước 9h00 ngày 16/5/2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn) theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 16/5/2016.

11. Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 16/5/2016.

(eFinance)