Mua bản quyền phần mềm diệt Virus cho các đơn vị

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước mời thầu Mua bản quyền phần mềm diệt Virus cho các đơn vị của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Địa chỉ: Số 291 ngõ 343 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.

Điện thoại: 04.7625621; Fax: 080.46465.

Đề nghị Website Bộ Tài chính đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua bản quyền phần mềm diệt Virus cho các đơn vị của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua bản quyền phần mềm diệt Virus cho các đơn vị của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Triển khai kế hoạch, danh mục dự toán ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30, ngày 08 tháng 6 năm 2016 đến trước 09 giờ 30, ngày 15 tháng 6 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Tổng hợp - Cục Công nghệ thông tin, Tầng 7, cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Địa chỉ: Số 291 ngõ 343 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng).

Hình thức bảo đảm dự thầu: bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30, ngày 15 tháng 6 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, ngày 15 tháng 6 năm 2016 tại Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

(eFinance)