Mua bảo hành mở rộng đối với các thiết bị thuộc hệ thống TABMIS

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước mời gói thầu: Mua bảo hành mở rộng (2 năm) đối với các thiết bị thuộc hệ thống TABMIS trang bị từ năm 2012

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Tên gói thầu: Mua bảo hành mở rộng (2 năm) đối với các thiết bị thuộc hệ thống TABMIS trang bị từ năm 2012.

- Tên dự án: Không.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 ngày 26/6/2015 đến trước 9 giờ 00 ngày 16/7/2015. (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước, phòng số 707, thuộc tầng 7 trụ sở Kho bạc Nhà nước. Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại số: 04 6276 4300 (88351). Số fax: 04 6276 4364.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ/01 bộ HSMT.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng họp tầng 5, trụ sở Kho bạc Nhà nước. Số 32 Cát Linh - Quận Đống Đa - T.P Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 750.000.000 VNĐ (Bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh qua ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 16/7/2015 , tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)