Mua bổ sung 2 năm dịch vụ bảo trì hạ tầng phần cứng, hỗ trợ phần mềm Tabmis

Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu "Mua bổ sung 2 năm dịch vụ bảo trì hạ tầng phần cứng, hỗ trợ phần mềm Tabmis".

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Mua bổ sung 2 năm dịch vụ bảo trì hạ tầng phần cứng, hỗ trợ phần mềm Tabmis.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

- Phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ ngày 29/5/2014 đến trước 09 giờ ngày 13/6/2014.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau).

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ ngày 13/6/2014.

- Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 13/6/2014 tại Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu: 555.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của ngân hàng hoặc nộp tiền mặt tại Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)