Mua bổ sung máy tính PC, máy in và thiết bị CNTT

Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu "Mua bổ sung máy tính PC, máy in và thiết bị CNTT nhỏ lẻ để trang bị cho một số biên chế mới tuyển dụng".

- Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Tên gói thầu: Mua bổ sung máy tính PC, máy in và thiết bị CNTT nhỏ lẻ để trang bị cho một số biên chế mới tuyển dụng.

Nguồn vốn: Nguồn kinh phí NSNN cấp cho Cục CNTT & TK hải quan năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): từ ngày 31/10/2014 đến trước 14h00 ngày 10/11/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSMT: Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Cục CNTT & Thống kê HQ, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 10/11/2014.

- Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 14h15 ngày 10/11/2014 tại Cục CNTT & Thống kê Hải quan, địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bên mời thầu - Cục CNTT & Thống kê Hải quan kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Cục CNTT & Thống kê hải quan đề nghị Báo đấu thầu, Website Bộ Tài chính đăng các thông tin trên trong 01 kỳ vào ngày 28/10/2014.

(eFinance)