Mua bổ sung tài sản phục vụ công tác bảo quản

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc mời thầu Mua bổ sung tài sản phục vụ công tác bảo quản.
 
 
 
 
 

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Tên gói thầu: Mua bổ sung tài sản phục vụ công tác bảo quản.

- Giá gói thầu: 129.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín triệu đồng chẵn./.).

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

+ Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ ngày 20/12/2016 đến trước 9h00 ngày 23/12/2016 (trong giờ hành chính).

+ Hình thức phát hành: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc bằng fax.

+ Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 23/12/2016.

+ Thời điểm mở thầu: 10h00 ngày 23/12/2016.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/12/2016.

(eFinance)