Mua cây xanh trồng tại khuôn viên Trụ sở Tổng cục Hải quan

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Mua cây xanh trồng tại khuôn viên Trụ sở Tổng cục Hải quan.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.39440833.

- Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

2. Tên dự toán: Sửa chữa thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 2589/QĐ-TCHQ ngày 17/8/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.  

4. Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.          

5. Giá gói thầu: 57.750.000 đồng (Năm mươi bảy triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn; đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí cần thiết để hoàn thành gói thầu). 

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức, phương thức lựa chọn

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Mua cây xanh trồng tại khuôn viên Trụ sở Tổng cục Hải quan

57.750.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2016

Trọn gói

30 ngày

(eFinance)