Mua khí CO2 phục vụ bảo quản ban đầu 3.000 tấn gạo bổ sung

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá mời thầu "Mua khí CO2 phục vụ bảo quản ban đầu 3.000 tấn gạo bổ sung kế hoạch năm 2015".

1. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

- Địa chỉ: Số 572 đường Nguyễn Trãi - Phường Phú Sơn - Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại: 0373.943.226, Fax: 0373.943.225.

2. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

3. Tên gói thầu: Mua khí CO2 phục vụ bảo quản ban đầu 3.000 tấn gạo bổ sung kế hoạch năm 2015.

Nội dung thông báo: (đăng tin kể từ ngày 24/6/2015).

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

- Tên gói thầu: Mua khí CO2 phục vụ bảo quản ban đầu 3.000 tấn gạo bổ sung kế hoạch năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: chậm nhất đến hết ngày 29/6/2015 (trong giờ hành chính).

Mọi chi tiết xin liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá để được hướng dẫn.

(eFinance)