Mua khí N2 bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân

(eFinance Online) - Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên mời thầu Mua khí N2 bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2016.

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên.

Địa chỉ: xã Lưu Kiếm - huyện Thủy Nguyên - TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 0313.692.075.           

Mã số thuế: 0100787888-008.

1. Tên gói thầu: Mua khí N2 bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2016.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2016 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2016.

3. Nguồn vốn: NSNN.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ ngày 02 tháng 6 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 9 tháng 6 năm 2016 (Trong giờ hành chính).

7. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 9 tháng 6 năm 2016.

8. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 9 tháng 6 năm 2016.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp khí Nitơ tham gia chào giá đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)