Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2016

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch gói thầu Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2016.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31, Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 083.5109374 - 08083358; Fax: 08083413.

2. Tên dự án: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: số 95/QĐ-CDTHCM ngày 31/5/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2016.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

5. Tổng mức đầu tư: 118.272.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm mười tám triệu hai trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

STT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2016.

118.272.000đ

(Bằng chữ: Một trăm mười tám triệu hai trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

 

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 5, 6/2016

Trọn gói

30 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Tổng giá gói thầu

118.272.000đ

(Bằng chữ: Một trăm mười tám triệu hai trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

(eFinance)